diumenge, 27 de novembre de 2011

PROPOSTA ARTÍSTICA

Intercanvi de produccions plàstiques entre alumnes de l'ALGUER i d'OLESA.
QUÈ FAREM?
Un cadàver exquisit!!!
QUÈ ÈS AIXÒ?
Un treball plàstic que farem entre tots. Uns els començarem a Olesa i els acabarem a l'Alguer. Uns altres els començarem a l'Alguer i els acabarem a Olesa.
PERÒ QUÈ ÈS, EXACTAMENT, UN CADÀVER EXQUISIT?
El cadàver exquisit és un joc inventat pels surrealistes
consistent en la creació i invenció col·lectiva
Segons la definició que dóna el Dictionnaire abrégé du surréalisme:
és un « joc que consisteix a compondre (...) un dibuix per diverses persones
sense que cap d'elles tingués en compte
la col·laboració dels
anteriors participants.
OI, QUE ÉS DIVERTIT?

dissabte, 26 de novembre de 2011

divendres, 25 de novembre de 2011